Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-11-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • Visible: Nou paràmetre /RES_PERFIL que permet modificar (incrementar per millorar la resolució) el nombre de càlculs de visibilitat per costat de píxel al llarg del perfil topogràfic. Per defecte s'usa el valor 1.