Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-11-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • MM32 i MMZ: Se suporta correctament la inclusió de fitxers SHP, JPEG i JPEG2000 i altres formats ràsters basats en wavelets georeferenciats amb un REL o fitxer World i TIFFs georeferenciats amb fitxer World en fitxers MMZ.