Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-11-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • CreaMMS: Nous paràmetres opcionals a l'aplicació de preparació de capes pel Servidor de Mapes del MiraMon que fan que el model de tessel·lació del MiraMon s'assembli més a la proposta WMTS de l'OGC: S'ha canviat l'origen de la fragmentació, ara és a d'alt a l'esquerra (abans era a baix a l'esquerra) i s'ha afegit un paràmetre opcional que permet triar tessel·les de mida sencera i constant, o bé ajustades a l'envolupant de la capa; aquesta última opció fa que no totes les tessel·les siguin de la mateixa mida.