Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-10-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • GeMM: S'evita intentar obrir fitxers IMG quan estem llegint metadades d'un I.rel en què no es poden trobar els fitxers IMG corresponents i, per tant, se silencia la corresponent queixa cada cop que s'entra a les pestanyes on s'intenta llegir alguna cosa dels IMG. Això és interessant perquè permet al GeMM informar de les metadades llegint directament del REL sense que existeixin els fixers de dades, talment com un gestor de metadades genèric (i amb els perills de manca de consistència que aquests tenen, és clar).