Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-10-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • GeMM: S'ha ampliat el tipus de contingut de ràsters per tal de diferenciar l'antic "Imatge sense valors radiomèrics (p.ex., fotografia aèria escannejada)" en dos nous valors: "Imatge amb valors sense sentit radiomètric i sense gradació cromàtica (p.ex., mapa escannejat a 256 colors)" i "Imatge amb valors sense sentit radiomètric però amb gradació cromàtica (p.ex., foto aèria B&N escannejada)". El nou valor per defecte és ara primer d'aquest dos. Els dos nous valors s'han fet correspondre al tipus "general" de "image" per ISO 19115, que només permet aquest valor physicalMeasurement i thematicClassification. Amb això es continua la línia d'oferir en el MiraMon unes metadades més riques que l'estàndard quan aquest és insuficient, però mantenint una exportació coherent cap a l'estàndard quan es demana vista o exportació ISO.
  • S'assimila la clau comentaris del GeMM a la clau supplementalInformation d'ISO 19115. S'ha creat un sinònim del tag d'exportació de metadades anomenat "OVERVIEW:ASPECTES_TECNICS:comment", que es diu "IDENTIFICACION:supplementalInformation", que passa a ser la generada a partir d'ara.
  • Es modifiquen les plantilles d'exportació XML Inspire i ISO IDEC per tal que continguin la informació dels comentaris a la clau XML corresponent. S'ha vist que la ubicació de l'esquema XML que s'usava a la plantilla Inspire ja no és disponible (http://www.isotc211.org/2005/gmd/metadataEntity.xsd) i per això s'ha passat a posar la ubicació a: http://www.miramon.uab.es/isotc211/ISO_19139_Schemas/gmd/metadataEntity.xsd (com es feia a la plantilla ISO IDEC).