Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-10-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • TIFIMG: S'evita un problema en la importació de TIF de més de 3 bandes gràcies a generalitzar el procés amb la importació de TIF RGB (3 bandes).