Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-10-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un error que feia que no es mostrés correctament el nom de la plantilla d'usuari pel cas XML en entrar a modificar una definició d'exportació de metadades definida prèviament. S'ha aprofitat per polir que en el cas XML no es veiés "M. buides: " amb una cadena en blanc al costat, sinó "M. buides: No mostrar metadades buides" sempre, que és el que realment passa.
  • GeMM: S'ha fet que per la Caixa de gestió de les informacions d'agregació, un simple clic també forci al canvi de la informació mostrada a la part superior a fi de mantenir una major coherència visual.