Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que quan s'obre un fitxer de nodes i aquest és buit, després del missatge d'avís es tanqui el fitxer corresponent, el qual no resultava tancat fins que es tancava la sessió del MiraMon.