Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: Es donen de baixa els serveis ràsters del servidor galileo de l'ICC, que van ser donats de baixa per la institució ahir dia 15-09-2008.