Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: Es millora molt la velocitat de lectura dels ràsters IMG/TIFF i combinacions RGB quan la gestió de memòria és llegint cada cop del fitxer original i en els casos en què no hi ha escalat de simbolització, tant per a fitxers comprimits com no comprimits. Amb el codi millorat els redibuixats triguen menys d'un segon en ràsters comprimits de 130 Mbyte ubicats en un disc local.
  • MM32 i GeMM: S'accelera enormement la lectura de fitxers BMP, que s'havia enlentit d'ençà que se suportaven metadades en aquests fitxers.
  • MM32: Es millora un aspecte de la funcionalitat de moure vèrtexs: Quan es mou un vèrtex i es demana que la connexió de la nova ubicació sigui un nou vèrtex sobre segment, només s'admet que el segment sigui un dels que convergeixen sobre el vèrtex a moure en el cas que no hi hagi cap més segment candidat ni en el propi fitxer de digitalització ni sobre cap altre fitxer declarat connectable. D'aquesta manera es permet escurçar un segment sobre si mateix mantenint la direcció espacial que tenia però es dóna preferència a fer la connexió sobre un altre objecte (típicament més o menys transversal al segment) que sigui a la zona de selecció, ja que això és el que habitualment desitja l'usuari.