Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que els fitxers IMG i les composicions RGB puguin ser obertes sense ni carregar-les en memòria ni generant un fitxer de previsualització temporal, és a dir de forma dinàmica a cada zoom, desplaçament, etc, a partir dels fitxers originals. Aquesta estratègia, que ja havia estat implementada amb èxit als altres formats ràsters suportats, comporta dos avantatges: 1/ Una pràctica immediatesa en l'obertura de qualsevol fitxer (excepte RLE no indexats, com es comenta més endavant), amb una gran independència de la seva grandària i complexitat. 2/ No limitació del nombre de ràsters a obrir simultàniament per causa d'exhaurir la memòria de l'ordinador. Tanmateix, si l'ordinador disposa de prou memòria, el mode clàssic de càrrega en memòria (que consumeix tanta memòria RAM com el cos de la imatge en format byte (o 3*byte en composicions RGB) mentre el ràster és obert) o el mode de preparació en disc (que consumeix espai de disc temporal mentre el ràster és obert) proporcionen redibuixats una mica més ràpids, especialment en zooms allunyats (en zooms de detall les diferències de temps són gairebé imperceptibles); la raó de la no igualació de la velocitat és òbvia: quan es prepara en memòria o en disc exactament el format que necessita el sistema gràfic del Windows el resultat la visualització és més ràpida que no si s'ha de llegir de 1 (o 3 en RGB) fitxers diferents, combinar els seus píxels en un format BIP i eventualment escalar i optimitzar els seus valors, interpretar la compressió si el fitxer era comprimit, atendre consideracions a l'existència de NODATA, etc. Tot i així, en els fitxers no comprimits la velocitat de dibuixat és molt comparable, essent en els fitxers comprimits on es nota més l'esforç que cal fer a cada dibuixat. Cal tenir present també que si el ràster o ràsters a obrir són ubicats en unitats d'accés lent (discos externs, i molt particularment USB-1, unitats de xarxa de baixa velocitat) el nou mode pot presentar un rendiment sensiblement més baix per tal com a cada dibuixat s'accedeix a les dades originals. El nou mode també és vàlid per als ràsters de tipus integer o long associats a una llegenda (és a dir, ràsters amb més de 256 categories). Si el ràster és RLE no indexat (informació disponible a la pestanya d'Informació temàtica del Gestor de Metadades) la primera lectura és també més ràpida que carregant el fitxer en memòria o preparant-lo en disc però és molt més lenta que si és indexat per tal com s'ha de muntar la indexació (si no voleu tenir aquest temps d'espera cada cop que obriu el fitxer, indexeu-lo a través del mòdul IMGIMG). En qualsevol cas, la nova opció, encara que una mica més lenta que la clàssica en els successius redibuixats, permet altres avantatges addicionals als ja esmentats d'obertura més ràpida i mínim consum de memòria: les optimitzacions d'imatge en el cas RGB són pràcticament immediates un cop s'ha fet la primera optimització d'una imatge i es tenen calculats els histogrames (mentre que en el mode clàssic cada assaig de paràmetres d'optimització requereix recarregar tot el ràster en memòria), per la qual cosa resulta molt útil quan hem de fer provatures sobre quina optimització és la més adequada per a una certa imatge.