Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • WDXFVEC: S'incorpora l'opció 6 que genera un MMM amb tota la informació del DXF on passa a ser l'opció per defecte i en conseqüència les opcions prèviament existents que generen VEC queden relegades en les opcions de Selecció per tipus d'entitat.