Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-08-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un detall mètric molt remot que només es produïa en la impressió de ràsters amb uns pocs píxels i impresos ocupant tot el full de paper, i que causava que si la impressió es demanava amb un camp de mapa no encaixant amb costats dels píxels originals les coordenades no eren exactament les correctes.