Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-08-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: Se suporta el color transparent en les taules de simbolització dels ràsters. Les propietats són totalment simètriques a les dels vectors: s'indica per les intensitats RGB (-1,-1,-1) a la taula de simbolització, pot aplicar-se a qualsevol símbol, inclòs el NODATA, i a la llegenda impresa se simbolitza transparent, mentre que a la llegenda en pantalla se simbolitza amb el color de fons que l'usuari ha triat per al MiraMon (menú "Visualització"); la indicació interactiva d'un color transparent es pot fer des de la llegenda fent doble clic al símbol corresponent a la llegenda, cas també suportat per als ràsters de tipus integer o long associats a una llegenda (és a dir, ràsters amb més de 256 categories). També s'ha donat suport a la indicació de transparència en les combinacions RGB; en aquest cas s'indica amb la clau Color_Transparent= de la secció [RASTER_RGB_#] dels fitxers MMM; de moment Color_Transparent= pot prendre els valors "3xNODATA", "NODATA", "Blanc" i "Negre", que indiquen, respectivament, que els píxels transparents seran aquells amb els 3 valors RGB NODATA, amb algun dels valors RGB NODATA, totalment blancs o totalment negres; apart d'indicar-ho via aquesta clau dels fitxers MMM, la transparència en fitxers de 24 bits (tant en combinacions RGB com en JPEG, JPEG2000, etc, de 24 bits) es pot indicar també a través de la caixa de diàleg que apareix en prémer "Visualització" des del gestor de capes o des de la llegenda. No activeu colors o combinacions RGB transparents innecessàriament ja que la seva utilització en una capa fa que en Windows el seu dibuixat sigui una mica més lent (el MiraMon ha d'analitzar la presència de píxels transparents en aquella vista i, en cas afirmatiu, demanar al Windows que faci el tipus de visualització, més lent, que permet, transparència total en alguns punts); en cas necessari, dels 4 modes, el més ràpid és el "NODATA"; d'altra banda, el mode 3xNODATA és purament experimental perquè pot crear efectes visuals estranys ja que el píxel amb valor NODATA en una banda es prepara amb un valor especial (típicament 255) per a preparar l'efecte de transparència però si altres components RGB del píxel no resulten ser NODATA haurà perdut el seu valor original.