Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-08-2008
Versió: 6.2e
Descripció:
  • DGN_MM: S'incorporen les capacitats de simbolització de textos del MiraMon durant la importació de fitxers DGN.
  • CICLAR: S'incorporen dos nous modes al programa que permeten la conversió directa de fitxers VEC de polígons a fitxers POL (amb grups de polígons no topològics), i de fitxers POL a fitxers VEC de polígons. També Se soluciona petits errors tant de l'aplicació en línia de comanda com de la finestra.
  • TIFIMG: Solucionada una incidència que feia que els fitxers de metadades per conversió de TIFF multibanda perdessin el nom.
  • GARMINMM: Solucionada una indicència que no dificultava de fer seleccions per atribut en el resultat.
  • GestTOP: Afegit un mode per l'estructuració de capes de polígons.
  • MM32: S'implementen les consultes per localització sobre el format ECW, tant de 8 com de 24 bits, quan no està carregat en memòria sinó que es llegeix dinàmicament del fitxer original o del recurs ecwp:// i es programa la commutació entre mode memòria i mode fitxer original de forma totalment dinàmica.
  • MM32: S'introdueix, al menú "Fitxer" la nova opció "Obrir altres mapes i capes d'Internet", que de moment permet obrir fitxers en protocol ecwp:// però que en els propers mesos permetrà obrir recursos MMZ i ArcSDE d'Internet.
  • WUnirVec: Se soluciona que el botó per a generar llistes de fitxers no funcionava correctament.
  • Es distribueix la versió 6.2e.