Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-08-2008
Versió: 6.2e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en el darrer ítem de la informació estadística dels camps AREA i AREAE s'escrigui l'exponent 2 de les unitats, que havia estat involuntàriament omès.
  • MM32: S'eviten algunes singularitats molt poc probables que podien causar problemes durant alguns aspectes concrets de l'edició d'arcs.
  • MM32: S'ha fet més immediata la resposta a la polsació de la tecla Majúscules per a interrompre el dibuixat dels objectes seleccionats i s'inclouen el fitxers PNT en la sensibilitat a la interrupció de redibuixat amb Maj.