Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-08-2008
Versió: 6.2e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que les capes a digitalitzar de nova creació conservin el mateix ample de visualització de camps que s'assignava abans de 20-07-2008, ja que la novetat introduïda aleshores havia provocat canvis en els amples de visualització per defecte en aquests casos.
  • MM32: S'ha fet que en digitalitzar una capa d'arcs de nova creació, si es cancel·la el procés, s'eliminin els fitxers d'arcs i de nodes (abans només s'eliminaven els d'arcs). Tanmateix, en cas d'haver fer l'esforç d'edició de metadades, es preserven tots els fitxers, que queden buits a l'espera de nova digitalització.