Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-07-2008
Versió: 6.2e
Descripció:
  • MM32: S'incorpora al menú "Eines | Anàlisi de distàncies i rutes" l'aplicació GenCost, de generació de mínim cost de desplaçament.
  • MM32: S'incorpora al menú "Edició" la nova opció "Opcions de la digitalització de vectors estructurats", que permet indicar el comportament desitjat respecte a diversos aspectes de la digitalització de fitxers estructurats" com ara si es desitja generar estructura topològica o no, si es desitja unir els arcs amb atributs iguals, etc. Cal ser conscient que aquestes opcions apliquen als objectes que es van digitalitzant, però no als que prèviament eren al fitxer (si es vol una reestructuració de tot el fitxer cal usar les eines adequades, com ara LinArc, etc). Ara, doncs, es pot triar si en digitalitzar dos punts sobre el mateix lloc es desitja que es generin dos punts o que es forci a un registre múltiple.
  • MM32: Se suporta el cas d'eliminar un vèrtex que sigui alhora un node típic destruint tots els segments que hi convergeixen (prèviament s'emetia un missatge avisant del risc de l'operació però actualment s'ha optat per permetre-ho malgrat que mantenint l'avís).