Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-07-2008
Versió: 6.2d
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un error en el dibuixat de vectors carregats enterament en memòria que s'havia provocat per un canvi en els darrers 5 dies.
  • MM32: S'accelera encara més el dibuixat de polígons quan són carregats enterament en memòria.
  • MM32: Es calcula de forma més precisa la resolució d'impressió quan s'imprimeix a un fitxer i el dispositiu d'impressió informa que cal imprimir a una resolució menor.
  • MM32: Es perfecciona la grandària dels textos de les capes en el cas d'imprimir-los a un fitxer BMP o JPEG usant el driver de la pantalla, ja que de vegades no quedaven de la mida correcta. En la resta de casos, incloent textos de caixetins o de la llegenda el càlcul era sempre perfecte.
  • GeMM: Se suporta el tractament de fitxers BMP i ECW.