Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-07-2008
Versió: 6.2d
Descripció:
  • Es completen els aspectes pendents de la desinstal·lació del programa. Ara ja s'eliminen fins i tot les vinculacions als tipus de fitxers del MiraMon. També es registra el MiraMon perquè surti al menú d'afegir o treure programes del Windows.
  • MM32: Se soluciona una possible inestabilització del programa en consultes interactives basades en el·lipses i circumferències que s'havia introduït per error fa uns mesos.
  • MM32: S'introdueix, al menú "Visualització | Especial" la nova opció "Interrompre redibuixat selecció amb Majúscules", que permet evitar el dibuixat de les seleccions (ràster o vectorials), cosa que és útil quan volem accelerar el dibuixat perquè ens estem desplaçant, fent zooms, etc. Anteriorment aquesta funcionalitat estava vinculada a l'opció que permet interrompre el dibuixat dels vectors i capes WMS amb la tecla majúscula, però la nova opció permet evitar el dibuixat de vectors i, en canvi dibuixar les seleccions o, a l'inrevés, evitar que es dibuixin les seleccions però permetre que es dibuixin els vectors i capes WMS.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: Es millora la descàrrega dels MMZ pel fet que se suporta enviar mapes amb més d'un ràster i s'aprofita per polir algun error.