Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-07-2008
Versió: 6.2c
Descripció:
  • GeMM: Canvi de notació a les paraules clau. Seguint criteris moderns de biblioteconomia, es decideix usar "genèrics" enlloc de "pares", i "específics" enlloc de "fills".
  • GeMM: S'inclouen paraules clau de GEMET. INSPIRE requereix documentar per a les capes alguna paraula clau del tesaurus GEMET (http://www.eionet.europa.eu/gemet). S'han descarregat totes les paraules clau d'aquest tesaurus i s'han incorporat al tesaurus m_kw.dbf com un tercer tipus. Queda pendent fer les traduccions al català ja que no hi eren a la base original (algú s'hi anima?); de moment són en castellà al camp de la denominació catalana.
  • GeMM: S'ha generat la plantilla d'exportació INSPIRE, que segueix les especificacions de les "Metadata Implementing Rules" d'INSPIRE aprovades provisionalment el 15 de maig de 2008. La versió definitiva s'espera per a l'agost del 2008.
  • GeMM: Fitxers d'exportació de metadades en format XML. Fins ara era possible definir al REL dos fitxers d'exportació de metadades en format HTML que es podien actualitzar automàticament en desar les metadades. Ara també és possible desar dos fitxers XML de metadades.