Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-07-2008
Versió: 6.2c
Descripció:
  • MiraDades: S'incorpora, en els menús "Visualització" i "Camps", així com en la caixa de funcionalitats contextuals als camps que apareix en prémer sobre el nom del camp, la nova opció "Ample de visualització del camp...", que permet especificar, per al camp en qüestió, l'ample desitjat, en caràcters aproximats. L'ample és aproximat perquè una "M" ocupa, en la font usada pel MiraDades, més ample que un "1", posem per cas. S'admet un ample entre 0 (el camp queda reduït a uns 7 píxels, suficients perquè el botó del camp continuï essent accessible fàcilment) i 255 caràcters; recordeu que a través de "Visualització | Mostrar camps ocults" podeu indicar que els camps declarats no visibles no es mostrin en absolut (en aquest cas no quedarà cap vestigi de la presència del camp). Al fitxer REL de la taula, si és un REL modern (REL4), l'ample es desa en una clau AmpleVisualitzacio= de la secció del camp corresponent (per exemple [TAULA_PRINCIPAL:ID_GRAFIC]); durant la lectura del REL, si la clau no hi és, s'aplica el criteri tradicional del MiraDades que permet que sigui llegible tant el descriptor, com el nom del camp, com un camp ple. En tancar la taula, si l'usuari ha modificat l'ample i és un REL4, se li ofereix de desar aquesta característica, que també és desada en fer canvis en l'estructura o propietats de la taula (per exemple en modificar el descriptor).
  • MiraDades: S'evita un missatge "SL012 -> [Microsoft][Biblioteca de cursores ODBC] No se pueden cambiar los enlaces HSTMT mientras haya un cursor abierto" que apareixia en algunes combinacions d'obertura de fitxers MDB.