Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-07-2008
Versió: 6.2c
Descripció:
  • MM32: S'incorpora, en el catàleg de serveis WMS per defecte, el de la Cartografía de Referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), així com el del Plan Nacional de ortofotografía Aérea (PNOA), que proporciona Ortofotos a escales 1:20000 o més detallades i Cartografia de base a escales generals també per a Espanya.