Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-07-2008
Versió: 6.2b
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que els camps amb hipervincles, deixaven de ser enllaçables si la natura de relacions de la taula principal implicava que es generés una taula única com a resultat d'una selecció per atributs o d'una selecció interactiva.