Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-06-2008
Versió: 6.2b
Descripció:
  • MM32: S'evita que en certes circumstàncies els descriptors de camps de taules associades es mostressin amb el nom del camp a la taula única en comptes d'amb el descriptor original. La informació donada anteriorment era correcta però estèticament és millor la nova solució.