Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-06-2008
Versió: 6.2b
Descripció:
  • ECWIMG i MM32: S'amplia el llistat de sistemes de referència horitzontals reconeguts per a ràsters ECW al sistema UTM-30N dàtum ETRS89 tant en la importació com en la lectura directa.
  • MiraMon: S'incorporen noves icones al programa d'instal·lació que permeten tenir visualitzacions iconitzades dels principals formats suportats en els darrers mesos (shp, sid, etc), tenir millors icones per a formats que ja disposaven d'icones així com disposar d'una millor estètica en les noves proporcions d'icones del Windows que han anat creixent de la clàssica de 16x16 píxels a les noves de 32x32 i 64x64 píxels.