Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-06-2008
Versió: 6.2b
Descripció:
  • S'ha detectat que alguns models recents de plòters de la marca HP (T1100, p.ex.) a l'hora d'imprimir transparències no ho fan correctament (normalment surt el color opac); la mateixa impressió des del mateix MiraMon sobre models anteriors de plòters HP (1055CM, p.ex.), continua essent satisfactòria. Posats en contacte amb HP han estudiat el problema i han comunicat que en pròximes actualitzacions dels drivers l'error estarà resolt. Tanmateix, HP també ha proporcionat una solució que es pot aplicar amb èxit mentre no arriba aquesta nova versió dels drivers: Activar, a les opcions del driver, l'enviament com a bitmap i en tot cas baixar la resolució (p.ex. a 300 ppp); recordeu, també, que a l'hora d'imprimir amb el MiraMon, convé escollir el driver HP-GL/2 i NO el PostScript de la vostra impressora i tenir els últims drivers disponibles instal·lats (descarregables des del web del fabricant). Vegeu també el punt següent.
  • Quan una impressora o plòter no té prou memòria per a resoldre una impressió complexa, de vegades és útil indicar que faci la impressió "a l'ordinador" (si el driver té aquesta opció) o imprimir a un fitxer i després copiar-lo a la impressora amb una instrucció des de "Fitxer | Finestra de comandes (símbol del sistema)" com ara "COPY /B MAPA.PRN \\NomOrdinadorServidor\NomImpressora" (noteu el /b, imprescindible; MAPA.PRN és el nom que heu donat al fitxer imprès). En aquest segon cas, fins ara calia instal·lar la impressora un segon cop per a indicar-li que desitjàvem que imprimís a un fitxer en comptes de directament a la impressora. A partir de la versió 6.2b del MiraMon s'ha fet més fàcil aquesta possibilitat d'imprimir a fitxer, tal i com s'explica a la nota de 02-06-2008..