Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-06-2008
Versió: 6.2a
Descripció:
  • CanviRes: S'implementa la mediana com a criteri de contracció tant per IMG com JPG i es corregeix un error en la contracció per qualsevol criteri amb JPG que donava lloc a un costat de píxel lleugerament no-quadrat.