Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-06-2008
Versió: 6.2a
Descripció:
  • Retalla: Se soluciona un problema detectat en retallar un fitxer de polígons que tingués bases associades protegides (per permisos de només lectura) i que provocava repetits intents d'actualitzar les seves metadades fins a generar un error en l'aplicació. Aquest problema podia estar present també en altres mòduls amb funcionalitats d'emancipació de polígons, que també hauran quedat lliure's del potencial problema.