Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-06-2008
Versió: 6.2a
Descripció:
  • MM32: Se suporta totalment la lectura directa dels nous servidors WMS basats en JPEG indexats en comptes de JPEG clàssics i IMG en comptes de GIF, cosa que permet treballar amb un nombre de fitxers centenars de cops menor (i per tant la còpia de directoris WMS és ara extraordinàriament més ràpida en tenir molts menys fitxers).
  • MM32: Es defineix el paràmetre CaixaModernaTriaImpressora= a la secció [MiraMon] del fitxer MiraMon.par. Aquest paràmetre permet decidir quina serà, per defecte, la caixa de selecció d'impressores que obrirà el MiraMon en prémer el botó "Impressora..." de la caixa de disseny d'impressió: la clàssica del Windows o la moderna (que permet imprimir a un fitxer sense haver de redefinir el port d'impressió). El comportament dintre cada sessió del MiraMon es pot canviar des del botó "+..." de la caixa de disseny d'impressió.