Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-06-2008
Versió: 6.1f
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que les línies combinades de gruix 1 es dibuixin utilitzant la funció CreatePen() del Windows i no la ExtCreatePen(), cosa que fa que l'estètica sigui més satisfactòria quan contenen tipus de línia no sòlids.
  • MM32: Se soluciona un error de visualització incorrecta que de vegades es presentava en la previsualització d'impressió de línies combinades. També s'evita una visualització exagerada dels radis dels vèrtexs en les línies combinades quan es demanava que es volien visualitzar i es millora el dibuixat de color invers retornant de consultes per localització en línies combinades.