Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-05-2008
Versió: 6.1f
Descripció:
  • MM32: Es finalitzen alguns aspectes de la comunicació entre aplicacions.
  • GeMM i MM32: S'ha fet que quan es llegeix un sistema de referència horitzontal desconegut, si les unitats són conegudes (típicament "m"), aquestes es preservin en comptes de ser declarades també desconegudes.
  • MM32: Es finalitzen les comprovacions de lectura del nou format JPG indexat (del qual es donava notícia el 07-05-2008) des de servidors MiraMon a Internet o en local, així com en lectura en memòria a MM32.
  • MM32: Es finalitza la primera fase de la nova lectura del format ECW per evitar carregar-lo en memòria si no es desitja.
  • VECPNT: S'afina un problema que es produïa quan es treballava amb fitxers de registre múltiple per a un mateix punt.