Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • Retalla: Se soluciona el fet que quan el retall d'un ràster per màscara de polígons es feia a través d'una màscara que era POL no estructurat topològicament, el retall resultant era ple de nodata.