Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • Antivirus AVG i digitalització de fixers estructurats en xarxa: S'ha observat que quan es digitalitza fitxers estructurats en una màquina en xarxa amb aquest antivirus instal·lat, de vegades l'obtenció de l'hora exacta dels fixers que s'acaben d'escriure té un petit retard (inferior a un segon) que fa que el MiraMon emeti un missatge de "fitxer ha canviat". Si necessiteu treballar en aquestes circumstàncies podeu desactivar el control del MiraMon (menú "Visualització | Especial | Ignorar canvis en els atributs del fitxers") o bé desactiveu l'antivirus.