Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • MM32: S'evita que en els mapes v.2, iniciats el 17-11-2007, quan no es troba una capa indicada pel mapa, es generi un error.