Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • GeMM: En imatges multibanda es refresca correctament després de canviar en el desplegable de la part superior.