Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que es puguin obrir les metadades dels BMP des del botó metadades de la llegenda, des de la caixa de "Canviar ordre i propietat de capes" i des de la caixa "Informació | Ràsters oberts". També es millora un detall del títol a la llegenda en el cas dels BMP de 8 bits quan no disposen de REL.
  • MM32: Se soluciona un error en el processament de missatges de selecció d'objectes des d'aplicacions externes.
  • MM32: Es millora alguns aspectes de la comunicació entre aplicacions.
  • MM32: Se soluciona diversos aspectes de la digitalització amb estructuració topològica dinàmica d'arcs. Queden només 3 aspectes coneguts per resoldre, que esperem despatxar en els propers dies.