Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un problema present a ordinadors amb Windows 2000 amb algunes targetes gràfiques ATI (ASUS Radeon X1650 Series 0x71c7) que reiniciaven l'ordinador en alguns casos de demanar transparències en la previsualització d'impressió. La solució adoptada ha passat per dividir la petició de transferència de les transparències en paquets petits. Podria ser que aquesta estratègia beneficiés també la impressió a paper (a més de la previsualització de la impressió) d'alguns dispositius d'impressió amb problemes en les transparències.