Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • MM32: S'evita un problema en la georeferenciació de certs fitxers SID/JPEG2000 quan la georeferenciació interna no coincidia amb la del REL o del fitxer "world".
  • MM32: S'evita que un problema en la lectura de certs fitxers SID/JPEG2000 per part de les llibreries SID a zoom=1 impedeixi la seva visualització. La solució, però, passa per utilitzar la penúltima resolució que la llibreria pemet.
  • AtriTop: S'incorpora la capa de nodes i els seus fitxers associats en les operacions de transferència d'atributs en un cas particular en què s'havia omès la seva generació: LA transferència de polígons cap a arcs i amb la capa resultat diferent de la receptora.