Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • JPEG: S'implementa amb èxit el nou format JPEG indexat del MiraMon, que permet tenir mosaics de JPEGs dintre un sol fitxer JPEG enorme (fins a 4 Gbyte). S'utilitzarà primerament en els navegadors Internet i, posteriorment, en l'MM32. El principal avantatge és no haver de tenir tants fitxers petits.
  • S'ha fet que els servidors de mapes generin el servei WMS a partir de grans IMG indexats (format ja existent en el MiraMon des de fa molt de temps) i així deixa de ser necessari haver de tenir molts fitxers GIF petits. Naturalment les peticions WMS ateses continuen servint GIF si se sol·licita.
  • MM32: S'evita un problema de simbolitzar etiquetes dinàmiques contra un camp ODBC de text de grandària superior a 254 caràcters.