Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que quan es canvia dinàmicament l'idioma del programa, els textos idiomàtics de la barra d'estat reflecteixin aquest canvi.
  • MM32: S'evita que, en algunes situacions, la digitalització d'atributs quantitatius en capes simbolitzades per atribut assumís una visualització temporalment incorrecta del valor mínim a simbolitzar.
  • MM32: Es recupera el missatge "No he trobat capes consultables i amb informació" que en alguns casos s'havia deixat d'emetre.
  • Filtres: El càlcul de la mediana es fa per un algorisme sensiblement més ràpid.
  • ArcInfMM: Se soluciona un error de lectura incorrecta de metadades en l'exportació d'un fitxer de punts de MiraMon a E00.
  • CalcIMG: Se soluciona el fet que en ràsters categòrics no es podia fer una consulta contra una el literal del nom de la categoria sinó només contra el valor.