Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-04-2008
Versió: 6.1d
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que "Interrompre redibuixat amb majúscules" apliqui a nivell dels objectes vectorials (estructurats o no), amb la qual cosa es pot interrompre el redibuixat dintre d'una capa, sense esperar que tota la capa s'hagi dibuixat.
  • MM32: s'implementen diverses millores de la comunicació del MiraMon amb altres aplicacions via mapes amb [COMANDA].
  • MM32: Quan es digitalitza una nova capa de polígons, en algunes circumstàncies quedava sense títol a la llegenda, cosa que s'ha evitat.
  • MM32: S'ha fet que la petició de consulta per localització (F9) sigui possible durant l'execució de comandes externes de validació de coordenades en polígons.