Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-04-2008
Versió: 6.1c
Descripció:
  • S'inicia la versió 6.1c
  • MM32: Se soluciona un problema introduït molt recentment que feia que algunes seleccions interactives fessin tancar el programa.
  • Es distribueix la versió 6.1c