Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-04-2008
Versió: 6.1b
Descripció:
  • Es distribueix la versió 6.1b
  • MM32: Es desactiva el botó "Avançades" de la caixa de simbolització de línies quan aquesta és de línies simples i amb color constant, error que només es presenta a la v.6.1a.