Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-04-2008
Versió: 6.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en desar una vista WMS com a ràster es mostri sempre el rang de grandàries de píxel oferts pel servidor, ja que en alguns casos l'elevat nombre de decimals feia que no es llegís bé.
  • MM32: S'evita que un text en anglès de la nova caixa de configuació de la connexió contínua en digitalitzar quedi tallat.
  • MM32: S'evita que quan hi havia capes WMS carregades que fossin consultables, la selecció per objectes selectors intentés accedir a elles en certes circumstàncies, el que feia aparèixer la caixa de consulta per localització.
  • Es distribueix la versió 6.1a