Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-04-2008
Versió: 6.1beta
Descripció:
  • MM32: S'implementa, en les capes de línies i de polígons, la possibilitat de mostrar els vèrtexs, la qual cosa és especialment útil durant la digitalització, si es prefereix evitar demanar mostrar vèrtexs cada cop que es desitja veure els vèrtexs dels elements lineals o poligonals. El radi dels vèrtexs pintats és proporcional al gruix de la línia o vora i del mateix color de l'objecte principal. Aquesta nova opció de simbolització es pot aplicar a qualsevol capa, no només a la que s'està digitalitzant i es troba a la caixa principal d'opcions de visualització i simbolització.
  • Es dóna per totalment estable la simbolització de línies combinades, que permet dibuixar línies en base a la superposició de diverses línies elementals amb diferents colors, tipus de línia, gruixos, etc. Vegeu el document tècnic SimbolitzacioLiniesCombinades_v6.doc per a més detalls.
  • L'aplicació passa a funcionar amb la nova versió de simbolització 4.10, que recull les novetats recents de línies combinades, dibuixat per nivells en multisèries parcials (que permeten que una autopista passi alternativament per sobre i per sota d'una carretera en una altra capa) o el mostrar vèrtexs en línies i polígons.