Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-04-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • ShpTOP: Se soluciona un cas en què alguns polígons exportats a SHP tenien les coordenades orientades en sentit invers.
  • ECWIMG: Se soluciona un cas en què no es trobava el fitxer en fer les transformacions.