Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-04-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet, introduït per un error comès el 7 d'abril de 2008, que no es mostraven les unitats dels camps AREA.
  • MM32: S'ha fet que en obrir fitxers TIFF de més de 3 bandes pregunti quina banda es vol per a cada component de color.
  • MM32: S'implementa una nova caixa de botons flotant que recull totes les opcions de digitalització/edició; en acostar el cursor a cada botó apareix una petita etiqueta que ens indica què fa el botó i que també ens recorda la drecera de teclat per si no volem anar cada cop a la caixa o al menú. L'aparició de la caixa en començar a digitalitzar és configurable des del MiraMon.par (clau MostrarBarraEinesDigit= de la secció [MiraMon]) i es pot fer aparèixer/desaparèixer dinàmicament des de "Edició | Mostrar la barra d'eines de digitalització/edició". El títol de la caixa mostra l'atribut en curs (o la longitud que permeti la grandrària de la caixa precedit de l'abrejuament "Atr:"; quan hi ha més d'un atribut (vectors estructurats) es mostra el contigut dels camps no geotopològics plens, separats per un sol espai; si s'estan introduint registres múltipes s'usa el mateix criteri, però precedint el contingut de cada registre per l'abrejuament "[R#]", on # és el número de registre, numerat des d'1.