Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-04-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: Es canvia el nom de l'opció del menú Fitxer de "Finestra DOS en multitasca" a "Finestra de comandes (símbol del sistema)" per simetria amb la denominació que simulitud amb el nom que li dóna el propi Windows i perquè actualment totes les aplicacions són ja en multitasca per defecte.
  • MicroPol: Es fan diverses millores de generalització cartogràfica: Ara per, defecte, el programa intenta d'evitar de fusionar polígons per un arc considerat estret deixant aquesta situació com la última alternativa. Si s'indica el paràmetre /FONDRE_PER_ARC_ESTRET els arcs estrets són considerats iguals als altres per a fusionar polígons llevat que els arcs hagin estat creats durant el procés de fragmentació de polígons. També s'ha resolt un tema d'incoherència dels tants per cent en la taula de les àrees de polígons.