Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-04-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: Es perfecciona el control del focus de l'aplicació respecte a caixes emergents en alguns casos remots en què el comportament podria haver arribat a no ser l'esperat.